Saturday, September 05, 2009

ons D☼EL = DOEL ONGEHAVEND*


as captured by Harun Wolf Trepte

Verdrag van Ruigoord en Doel

Wij, vrij scheppende geesten uit Ruigoord en Doel, verbinden ons tot psychonautische samenwerking met als doel: De Verenigde Staten Van De Geest.

-Partijen verlenen gastvrijheid aan elkaars consulaten en afgezanten.
-Partijen streven naar één wereldcentrum als biotoop voor de Gesammtkunst voor reizigers van de geest, door de wereldas in alle mogelijke richtingen zichtbaar te maken.

Getekend op 09-08-2009 te Ruigoord,
Herman J.Claeys, Rudolph Stokvis, Sabine Gillis (Consul van Doel), Fabiola, Frank Vranckx (slö), Gerben Hellinga, Ulrich Van Spitael, Hans Plomp, Willem A. Plugge, Emerson Riel (afgevaardigde Odjibwe-Canada), Lila Cavaleiro, Frans Vlinderman, Roos Nienhuis (namens Montje Joling en de kinderen van Ruigoord), Dirk de Boeck, Eelco Doorn, Paul Vincent, Peter van den Gracht, Erwin van Massenhove, Maarten van der Horst, Jan Bianchi, Carmen de Canne, Harun Wolf Trepte, Erwin Raeves, Herbie, Banks, Britt Marie Lindgren, Frank van den Steen, David Frank, Olga Pederson, Max Perron, Max van de Jool, Paul van Goudoever, Aja Waalwijk

http://schaaflicht.wordpress.com/2009/08/17/verdrag-van-ruigoord-en-doel-09-08-2009
----------------------------------------------------
blaffeturen open: BELIEF in DOEL!
---------------------------------------
Radio Centraal: Over de AXIS MUNDI en de verzustering van Ruigoord, Christiania en Doel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
latest news: http://schaaflicht.wordpress.com/category/d%E2%98%BCel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
the neverending story of doebiedoebiedoebieD☼EL on F☼T☼

YouTube - ons D☼EL = DOEL ONGEHAVEND*

♦☼♣♀

.

Thursday, August 27, 2009

blaffeturen open: BELIEF in DOEL!

☼ * ☼ * ☼

BELIEF in DOEL


bring your z☼nnekes, your friends, your instruments, tents, f☼☼d, your ge-l☼ve and your be-lief (bring some extra to share please) and live a magical weekend in a fairy gh☼stt☼wn!

creative s☼uls are wellek☼mme f0r supp☼rt from friday till…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Persbericht

Het Amsterdams Ballon Gezelschap heeft, in samenwerking met de kunstenaars uit Ruigoord, besloten zich aan te sluiten bij de bewoners en kunstenaars van Doel en zich in te zetten voor het behoud van het dorp.

Als antwoord op het Doels consulaat in Ruigoord, geopend tijdens het Landjuweel 2009, zal op 29 augustus om 15.00 uur in Doel een Ruigoord consulaat worden geopend. De consulaten scheppen voorwaarden tot uitwisseling en verregaande samenwerking. Gekozen is voor het Parochiehuis, dat tevens als cultureel centrum in ere zal worden hersteld.

Als eerste stap zal in navolging van Christiania (DK) en Ruigoord (NL) in september dit jaar in Doel (B) een Axis Mundi worden opgericht waardoor het aansluit bij een netwerk van vrije culturele ruimtes.

De monomane scheiding tussen leef- en werkruimte leidt tot vernietiging en kaalslag van het dorp zonder dat er concrete plannen aan ten grondslag liggen. Dit terwijl het dorp, nu meer dan ooit levensvatbaar is om cultuur als bestemming te krijgen. Er doet zich een unieke kans voor. Door sloop is er, zoals blijkt, ook ruimte ontstaan voor festivals en andere culturele manifestaties in de open lucht.

Wij dringen er bij de betreffende overheden, instanties en betrokken gemeentes Beveren en Antwerpen op aan nogmaals een afweging te willen maken om beide processen in overeenstemming met elkaar te laten verlopen.

schaaflicht.wordpress.com/2009/08/21/persbericht-doel-rui…

———————————————

programma volgende dagen:

schaaflicht.wordpress.com/2009/08/24/nieuwsbrief-kunstdoel/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

maandag afsluitingbelieving in de straten! PLEZANT SP☼NTANZ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

latest news doebiedoebiedoebieD☼EL

☼*☼*☼

www.schaaflicht.tk


.

Friday, April 17, 2009

DOEL: TIMEOUT IN GH0STT0WN
me den BAMBA in de k0p wört dOEl ne kuskesdans:

Doelsong (C F G)

Wij willen Doel niet overleven,
Het moet na ons nog voortbestaan.
Wij zullen zelf nog eerder sneven,
Dan toe te zien op zijn vergaan.

Dorpen verdwijnen door de golven
Van stormvloed, ontij of orkaan.
Maar ’t graf van Doel wordt nu gedolven
Door winstbejag en grootheidswaan.

Uitbreidingswaan van de baronnen,
Die mensen zien als hinderpaal.
Voor hersenspinsels van verzonnen
Voordeel voor een areaal.

Het areaal van polderkankers
Met een hoogmoedig arsenaal
Containers, bulk en supertankers
Als Vlaend’rens hoogste ideaal.

Meer dan een doel is Doel een klacht
Tegen het slaafse landsbeleid
Ten dienste van een bovenmacht
Waar mens noch dier noch plant gedijt.

Het dorp moet ons ooit overleven
Als een symbool van een gevecht
En van een onomkoopbaar streven
Naar onvervreemdbaar woningrecht.

Wij willen Doel niet overleven,
Het moet na ons nog voortbestaan.
Wij zullen zelf nog eerder sneven,
Dan toe te zien op zijn vergaan.

Herman J. Claeys* *

¶○♫♣ ☼§¶ ♦☼♣♀

.